Workplace consultancy

De echte waarde van een goed kantoorconcept is ons inziens het juist vertalen van werkzaamheden van de organisatie naar de fysieke omgeving. Altijd en overal kunnen werken zorgt ervoor dat eisen aan de kantooromgeving veranderen. Het samenkomen, ontmoeten, ontvangen en samenwerken is een steeds belangrijker thema binnen kantorenomgevingen. De vraag naar een kantoorconcept vloeide vaak voort uit een nieuwe huisvestingsvraag of het eendimensionaal doorvoeren van een nieuwe inrichting teneinde vierkante meters te besparen. Wij spreken nadrukkelijk niet van Het Nieuwe Werken, maar het juist omgaan met de activiteiten die de organisatie wil ontplooien binnen haar fysieke locaties: Activiteit Gerelateerd Werken.

CONSULT ontwerpt samen met u een passend kantoorconcept voor uw organisatie. Bij een organisatorisch verandervraagstuk, zoals de implementatie van een andere manier van werken, verloopt de ontwikkeling van een nieuw concept als samenspel tussen HR, huisvesting en ICT.

De belangrijke ingrediënten om mee te starten:

  • Wat is het doel (bestaansreden) van uw organisatie?
  • Wat is de cultuur/ welke kernwaarden heeft u?
  • Wat is uw toekomstvisie en hoe wordt deze gerealiseerd?
  • Uitgangspunten om als organisatie effectief te werken.
  • Eisen organisatie aan efficiënte inzet aan middelen.

Daarbij geeft CONSULT haar advies specifiek gericht op huisvesting, welke onlosmakelijk is verbonden met HR en ICT. Onze kennis van de WELL Building Standard en de algemene principes van gezonde gebouwen stelt ons in staat om niet alleen functionele werkplekken te realiseren maar ook om een prettige, inspirerende en gezonde omgeving te creëren.

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151