Strategisch huisvestings- en vastgoedadvies

Voor CONSULT is strategisch huisvestings- en vastgoedadvies een samenspel van factoren vanuit verschillende invalshoeken. Allen vanuit een eigen perspectief en belang. Op voorhand is niet te zeggen welke factoren voor een organisatie doorslaggevend zijn om besluiten te nemen over de eisen aan een gebouw of zelfs de gebouwenvoorraad. Daarom adviseren wij onze klanten vanuit de perspectieven: ambitie, financieel, functioneel en facilitair en stellen we in gezamenlijk overleg vast hoe de verschillende factoren gewogen worden.

Dit geeft op verschillende momenten het juiste kader voor besluitvorming:
1. Bij het opstellen van een lange termijn huisvestingsplan voor de gehele gebouwenvoorraad;
2. Het uitvoeren van een business case, zoals een onderzoek naar de haalbaarheid van het transformeren van een gebouw;
3. De ontwikkeling van een kantoorconcept voor een andere manier van werken;
4. Het opstellen van een Programma van Eisen voor een nieuw gebouw.

CONSULT kan al deze vragen globaal tot zeer gedetailleerd beantwoorden om besluitvorming mogelijk te maken over de vervolgstappen. Onze aanpak is het creƫren van de match tussen vraag (visie, wensen en uitgangspunten) en aanbod (mogelijkheden en een conceptontwerp). Deze zal resulteren in verschillende oplossingsrichtingen. Afhankelijk van de belangrijkste beoordelingscriteria voor een organisatie zal een keuze worden gemaakt.

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151