De Vastgoedscan

Met de Vastgoedscan krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden van uw commercieel vastgoed. Met een team van adviseurs, kostendeskundigen, juristen en conceptontwikkelaars licht CONSULT op efficiënte wijze gebouwen en locaties door.

De Vastgoedscan bestaat uit drie stappen

Object en vastgoedmarkt

Allereerst kijken we naar de belangrijkste eigenschappen van het vastgoedobject en zijn vastgoedomgeving. Afhankelijk van het type object wordt gekeken naar:

  • Locatie: bestemmingsplan, kavelgrootte, bereikbaarheid, parkeren.
  • Omgeving: omliggende functies, gemeentebeleid, toekomstige ontwikkelingen.
  • Object: leeftijd, structuur (m2 BVO, BVO/GBO verhouding), plattegronden, plafondhoogten, vluchtroutes, duurzaamheidslabel (indien aanwezig), inschatting onderhoudsrisico’s en “unique selling points”.
  • Financieel: boekwaarde, erfpacht, servicekosten.
  • Marktanalyse: lokale vastgoedmarkt, prijzen koop- en huurmarkt.

Deze informatie wordt verzameld op basis van locatiebezoek, deskresearch (openbare bronnen) en middels informatie van de opdrachtgever.

Scenarioanalyse

Op basis van de verzamelde informatie worden drie scenario’s gekozen en opgesteld. De scenario’s kunnen uiteenlopen van beperkte fysieke ingrepen tot renovatie of herbestemming van het gebouw. De scenario’s worden op basis van kengetallen financieel inzichtelijk gemaakt en daarna met elkaar vergeleken. Door te kijken naar het rendement, de risicoverhouding en de eventuele criteria van de opdrachtgever maken we een analyse die inzicht geeft in de mogelijkheden.

Advies

In de derde stap wordt de verkregen informatie gebundeld en uitgewerkt tot een advies over het object en de mogelijke vervolgstappen. Het advies biedt een goede basis voor strategische beslissingen en kan als extra informatie helpen bij besluitvorming voor toekomstige gebruikers/eigenaren.

Advies op maat

De Vastgoedscan is breed inzetbaar, en dankzij de extra modules kiest u precies wat uw project nodig heeft. Zo kan de Vastgoedscan onder meer antwoord geven op vragen over de lokale markt of het energielabel van uw pand. Verder biedt de Vastgoedscan advies over het doorberekenen van transitiemogelijkheden of het maken van een duurzaamheidsslag. Breid de Vastgoedscan naar wens uit met een visualisatie, installatieadvies, marktanalyse en kostencalculatie. Voor specifieke
vraagstukken werken we samen met onze vaste externe partners.

Energielabel

Heeft uw kantoorpand al een energielabel? Verbruikt uw kantoorpand meer dan gemiddeld aan energie? Vanaf 2023 dient uw kantoorpand een energielabel C of hoger te hebben. Met de energiescan krijgt uw pand een indicatief energielabel én krijgt u inzicht in welke investeringen u kunt doen om minimaal het beoogde energielabel te behalen. Onze energiescan geeft inzicht in de huidige staat van uw installaties. De eigenschappen van de installaties bepalen mede de verhuur- en verkoopbaarheid van het object. Daarnaast worden, in samenwerking met energie-experts, de mogelijkheden onderzocht hoe het object optimaal kan worden verduurzaamd.

I AM WELL

CONSULT kan u assisteren bij het behalen van het WELL-certificaat en heeft op basis van de WELL Building Standard* een eigen module bij de Vastgoedscan ontwikkeld: I AM WELL. Met de I AM WELL- scan kunt u tegen beperkte kosten uw vastgoed laten scannen en ontvangt u verbeteradviezen die wij voor u kunnen realiseren.

*De WELL Building Standard stelt de mens centraal en is bedoeld om gebouwen te laten bijdragen aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. De certificering richt zich op zeven elementen: licht, lucht, water, voeding, fitness, comfort en welzijn.

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151