TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Eerste Community of Practice Healthy Workplace

Geplaatst op 10 oktober 2017

Op donderdag 21 september vond de eerste bijeenkomst plaats van de Community of Practice (CoP), van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace bij HNK in Utrecht. Er waren zo’n 20 deelnemers aanwezig van verschillende organisaties, waaronder Menzis, Planon, Measuremen en Hanzehogeschool Groningen. De Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een samenwerkingsverband tussen de partners ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon, en Hanzehogeschool Groningen. Ze hebben allen een unieke bijdrage aan de Healthy Workplace wat leidt tot een succesvol project. Door middel van de unieke samenwerking kan veel kennis worden vergaard en deze kennis kan direct worden toegepast binnen de organisaties.

Wereldcafé

Het doel van deze CoP is om erachter te komen wat er speelt bij de verschillende organisaties die allen bezig zijn met het creëren en realiseren van een gezonde werkomgeving. Door de samenkomst van professionals van verschillende organisaties als Community of Practice, kan er gericht worden ingespeeld op relevante en actuele vragen.

Tijdens deze bijeenkomst werd er ingegaan op vier aspecten van de werkomgeving, om te inventariseren hoe hier momenteel in de praktijk mee om wordt gegaan én hoe dit zou kunnen worden verbeterd. Voor de aspecten voeding, beweging, binnenklimaat en ontspanning werden zoveel mogelijk praktijkvragen geïnventariseerd in de vorm van een wereldcafé. De aspecten werden in vier rondes bekeken door vier werkgroepen. Per onderwerp werden alle vragen genoteerd en vervolgens was het de taak van de andere groepen om voort te borduren op de voorgaande vragen. Aan het einde van de sessie kreeg iedere deelnemer de mogelijkheid om de vijf belangrijkste vragen te selecteren.

De uitkomsten van deze sessie waren als volgt. Alle vier de aspecten werden als belangrijk bevonden. Ontspanning en binnenklimaat kregen de meeste prioriteit, gevolgd door beweging en voeding. Dit geeft echter aan dat het vanuit een organisatie moeilijk te bepalen is vanuit welk aspect er een begin kan worden gemaakt. Een veel voorkomende vraag naast deze vier aspecten was bij wie de verantwoordelijkheid ligt, bij de werknemer of de werkgever? Hieronder zullen per aspect de uitkomsten worden toegelicht.

Ontspanning

De belangrijkste vragen die werden geformuleerd bij ontspanning, waren gericht op wat men precies verstaat onder ontspanning. Wat maakt het dat je kan ontspannen binnen de werkomgeving en wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan ontspanning vervolgens worden gemeten en kan ontspanning worden gemeten in relatie tot productiviteit?

Binnenklimaat

Bij dit aspect waren de deelnemers er in geslaagd de meeste vragen op te stellen. De belangrijkste vraag: Welke parameters dragen bij aan een gezond binnenklimaat? Ook kwam de vraag naar voren of de ervaringen van de medewerker niet belangrijker zijn dan harde cijfers en, zijn de normen die worden gesteld hetzelfde als een echt gezond binnenklimaat? En tot slot de vraag of een bepaald binnenklimaat niet per persoon verschillend is?

Beweging

Op welke manier kan een medewerker daadwerkelijk meer gaan bewegen in de werkomgeving? Leidt het strategisch positioneren van voorzieningen of afdelingen tot meer beweging van de werknemers? Ook verschillende mogelijkheden in voorzieningen vanuit de werkgever kwamen voorbij, waaronder het fietsplan, bedrijfsfitness of zelfs sporten tijdens kantooruren en bepaalde software dat de werknemer stimuleert meer te bewegen. De vraag die ook hier naar voren kwam is of de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werknemer of de werkgever.

Gezonde voeding

Tot slot het onderwerp gezonde voeding. Hoe creëer je een werkomgeving die werknemers stimuleert en verleidt tot het eten van gezonde voeding? Op welke manier kan je ongezond eten verminderen in de werkomgeving en mág je ongezonde voeding zelfs verbieden? Als deelvraag hierop werd ingegaan op de vraag hoe je werknemers en werkgevers kennis bijbrengt die leidt tot bewustwording van de effecten van gezonde voeding. Ook hierbij geldt de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt.

Vervolg

Deze bijeenkomst heeft bevestigd dat vele organisaties dezelfde vragen delen en dat er een belang is bij het delen van eigen ervaringen. De CoP zullen daarom periodiek gaan plaatsvinden. Hierbij bestaat het idee dat per bijeenkomst een van de CoP-leden een ruimte beschikbaar stelt om “een kijkje in de keuken” te hebben bij andere bedrijven.

Samen met sponsoren willen de IWP partners een bijdrage leveren aan het verbeteren van de vitaliteit van kenniswerkers. Door als sponsor deel te nemen aan dit project kunt u zichzelf profileren als organisatie die voorop loopt op dit gebied, waarbij uw medewerkers en/of klanten ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van omgevingen die de gezondheid bevorderen.

Meer informatie over CoP en Healthy Workplace is beschikbaar via deze link.

Deel dit bericht:

Meer ontdekken?

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151