Gebruiker

Saaie, suffe werkplekken, in te volle gebouwen met een slechte bereikbaarheid of te weinig parkeermogelijkheden. Dit waren de meest genoemde bedreigingen op de werkplek van de gebruiker. Hoe kan de gebruiker, die vaak huurder is, een pand dat niet van hem is toch ‘naar wens’ maken, zonder een grote investering? CONSULT kan als adviseur het ambitieniveau van de gebruiker in kaart brengen, aan de hand van de wensen, eisen en randvoorwaarden. De werkplek kan worden afgestemd op de gebruikers door dit te toetsen met behulp van interviews of enquêtes. Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel binnen de werkplek, een optimalisatie van de FTE-werkplekken, efficiënt energiegebruik in efficiënte ruimten. Wij ontwikkelen een ruimte waarin gezondheid, flexibiliteit en comfort centraal staat.

Verouderde gebouwen op monofunctionele kantorenparken zorgen voor een niet-inspirerende werkplek én omgeving. Een duurzaam kantoor is nog geen gezond kantoor. CONSULT kan u adviseren op het gebied van duurzame gebouwen die óók gezond zijn. De overheid heeft de eis gesteld dat alle bestaande kantoorpanden in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit vormt een mooi startpunt om samen met de huurder en verhuurder de mogelijkheden te bekijken voor een verduurzaming.

CONSULT laat daarbij zien welke (relatief kleine) stappen nog nodig zijn om dit gebouw ook gezond te herontwikkelen, bijvoorbeeld aan de hand van de WELL Building Standard. Een gezond gebouw draagt bij aan het verlagen van het ziekteverzuim, het verlagen van prestatieverlies en het verhogen van de productiviteit.

CONSULT werkt samen met verschillende disciplines binnen BAM en AM. Daarom kan zij een integrale aanpak aanbieden met alle aanwezige kennis in de vorm integrale projectteams. Er is uitvoeringsdeskundigheid aanwezig op het gebied van bouwkundigheid, energie, techniek en gezondheid. De vraagstukken worden benaderd vanuit de verschillende disciplines, wat vervolgens leidt tot totaaloplossingen. CONSULT kan klantspecifiek een kantoor (her)ontwikkelen dat past bij het DNA van het bedrijf en het imago, op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Daarbij kan zij de verwachting van de gebruiker overtreffen met extra kennis, bijvoorbeeld m.b.t. de WELL Building Standard.

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151