Gebied

Leegstand loopt terug en de grote steden staan weer nieuwbouw kantoren op verschillende plekken toe. Hartstikke mooi dat er weer wordt nagedacht over nieuwbouw. Het blijft noodzakelijk om op verschillende plekken in het land tegemoet te komen aan de vraag naar moderne kantoorgebouwen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de mismatch die nog in overvloed is op kantorenparken uit de jaren 80 en 90 en de eerste tien jaar van deze eeuw. Ze zijn goed bereikbaar met de auto, hebben een zichtlocatie aan de snelweg en vaak een parkachtige groene setting. Maar dat zijn allang geen basisbehoeften meer van de hedendaagse kantoorzoeker.

 

Het park en de gebouwen die hier staan zijn ooit gerealiseerd omdat een kantoor nu eenmaal een plek was waar je naar toe moest om je werk te verrichten. De medewerker had simpelweg geen keuze. Anno 2018 zijn medewerkers veel meer bezig met hun werkomgeving. Naast het feit dat de organisatie bij hen moet passen, wil men ook werken in een dynamisch en multimodaal ontsloten gebied met een breed pakket aan voorzieningen. Dus centrum- en stationslocaties.

Er is nog een belangrijke factor die meespeelt bij het aanstaande einde van monofunctionele kantorenparken: de technische kerngegevens van de gebouwen zelf. Als gevolg van het nieuwe werken zijn grote vloeroppervlakten en open ruimtes gewenst en voldoen de gebouwen niet of nauwelijks aan de comforteisen. Een beter energielabel is nog wel eenvoudig te realiseren, maar het aanpassen van het ontwerp vergt aanzienlijke investeringen.

Gemeenten laten deze parken aan hun lot over. Ze zijn van mening dat de eigenaren aan zet zijn om iets te veranderen wanneer achteruitgang dreigt. Deels hebben ze gelijk, maar een gemeente past wel een regisseursrol. De succesvolle kantoorparken van weleer zijn belangrijke banengenerators geweest en kunnen dat met de juiste impulsen weer zijn. Er bestaan al diverse mooie voorbeelden.

CONSULT gebruikt onderstaande graadmeters voor een eerste analyse:

  1. Zijn de kantoorgebruikers van het eerste uur nog gevestigd op het park?
  2. Zijn de institutionele beleggers nog actief als verhuurder in het gebied?
  3. Is het parkmanagement nog actief (via een Vereniging van Eigenaren of een ondernemersvereniging)?
  4. Ligt een kantorenpark vlak bij een populaire woonomgeving?

Als een gemeente vervolgens proactief wil doorpakken, voordat het daadwerkelijk te laat is, zal CONSULT gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders starten met het in kaart brengen van de ambities. Belangrijk is om vanaf het begin ook de business case op gebiedsniveau in te steken in plaats van uitsluitend op gebouwniveau. CONSULT ondersteunt actief bij het opnieuw activeren van de ondernemersvereniging. Een dergelijk actief orgaan kan een quick win realiseren die werkelijk leidt tot investeringsruimte ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van het gebied.

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 287 53 00
E: consult@am.nl
KvK: 30224151